Dit zijn wij

Dit zijn wij

(D)omdenkers: de verbinders

 • Jan Rodenhuis
 • Rein Hagenaars
 • Roelof Bos 

Dorpencoördinatoren: de gemeente

 • Maaike de Boer | Gemeente Dantumadiel
 • Symen Hoekstra | Gemeente Waadhoeke
 • Rixt Wind | Gemeente Heerenveen
 • Annie Stelma | Gemeente Heerenveen
 • Arend Toering | Gemeente Heerenveen
 • Alex Jongedijk | Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Femke van Oudenaarden | Gemeente Achtkarspelen 

Streekwurk: regiovertegenwoordigers

 • Lieke Terpstra | Noardeast-Fryslân (ANNO)
 • Richt Sterk | Noardwest-Fryslân
 • Dorrit Jorritsma | Súdwest-Fryslân
 • Peter Algra | Súdeast-Fryslân
 • Edwin Zijlstra | Wadden

Programmateam

 • Sjoerd Hoekstra 
 • Jan Rodenhuis
 • Sytske Raap
 • Bitoen Tran